Ochrana osobních dat

 

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel webu (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit objednávku“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností, souhlasí s obchodními podmínkami a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Získané osobní údaje v žádném případě nemohou být a nebudou poskytnuty třetím stranám.